top of page

SROI

SROI is een acroniem dat staat voor: Social Return On Investment.

Het is een methodiek om de sociale en maatschappelijke waarde van een investering te kunnen meten. Sociale/maatschappelijke waarden worden dus expliciet meegenomen in de waardebepaling van een investering; dit i.t.t. Return On Investment dat alleen de financiële component meeneemt.

SROI komt voort uit overheidsbeleid dat bedrijven wil stimuleren om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor werkzaamheden. De overheid benut haar grote inkoopvermogen om bedrijven te belonen als zij hieraan voldoen.

Die beloning bestaat meestal uit een grotere kans voor het verkrijgen van een overheidsopdracht. Ook kan de overheid bedrijven bij een aanbesteding uitsluiten als zij niet aan SROI-vereisten voldoen.

Zowel Rijk, provincies als gemeenten gebruiken dit principe. Zij bepalen zelf de SROI-voorwaarden; een belangrijk verschil met bijv. de Participatiewet, die nationale werking heeft.

BridgeWorks

Het BridgeWorks Platform kan een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van SROI-doelstellingen. Hier vind je een scala aan kandidaten die onderdeel uitmaken van de SROI-doelgroep.

doelgroep

De SROI-doelgroep bestaat uit onder meer:

  • iedereen met een indicatie sociale werkvoorziening

  • iedereen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ)

  • langdurig werklozen (> 6 maanden)

  • werklozen tussen 18 en 27 jaar

  • BBL-leerlingen (Beroeps Begeleidende Leerweg).

 

aanvullende voordelen

SROI-projecten kunnen werkgevers aanvullende voordelen bieden:

 

  • tijdelijke doorbetaling van uitkering als loon

  • bonus voor in dienst nemen kandidaat

  • aangeboden opleidingen kunnen mee
tellen voor social return.

bottom of page