top of page

Zoek

33 items gevonden

 • Landing recruiter | BridgeWorks

  Welkom bij BridgeWorks ! BridgeWorks slaat een brug tussen werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op een unieke wijze, die de werkgever ontzorgt en die maximaal kan bijdragen aan SROI-doelstellingen: voor werkzoekenden vanaf mbo-niveau krijg toegang tot de totale BridgeWorks database via een licentie óf geef een korte opdracht, laat BridgeWorks zelf zoeken en krijg binnen 1 werkdag de gegevens van geschikte kandidaten; op n o cure, no pay basis! indien nodig biedt BridgeWorks kandidaten (intensieve) ondersteuning waardoor beperkingen zoals autisme in de werkomgeving worden geminimaliseerd het platform ondersteunt gedetailleerde zoekopdrachten - dus beter passende kandidaten zowel werknemers in loondienst als freelancers BridgeWorks start binnenkort als satellietorganisatie haar eigen sociale coöperatie: BridgeWorks Social Cooperation. ​ direct registreren als recruiter Via de button bereik je de recruiterpagina. Kies daar " Registreer ". Een toelichting vind je bij "Lees vooraf deze introductie". ​ ​ ​ nieuwsbrief Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief! registreer voornaam e-mail Dank voor je inschrijving! verstuur brochure Download hier onze brochure! Brochure BridgeWorks brochure Bel of e-mail BridgeWorks voor alle mogelijkheden! Bel 073 747 00 00 E-mail info@bridgeworkscompany.nl

 • BridgeWorks

  BridgeWorks Welkom bij BridgeWorks ! ​ Op BridgeWorks vinden de goed opgeleide werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt en de recruiter elkaar. ​ Werkzoekenden kunnen door Bridgeworks worden begeleid bij eventuele belemmeringen voor het uitoefenen van de functie, zoals bij autisme of fysieke beperkingen. Het platform richt zich met name op functies die (deels) vanuit huis kunnen worden uitgevoerd, zoals functies binnen de ICT, media of administratie. ​ Voor werkgevers biedt BridgeWorks hiermee een adequate ondersteuning van SROI -doelstellingen! ​ Dit platform wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: Philips LaNSCO AANtWERK . ​ V ergeet je niet te abonneren op onze nieuwsbrief: re cruiter-editie of kandidaat-editie ! Kandidaat Zoek je een nieuwe baan of een nieuwe opdracht? Stevige kans dat je die op BridgeWorks vindt! BridgeWorks is er voor zowel werknemers als freelancers vanaf mbo-niveau, met een afstand tot de arbeidsmarkt. BridgeWorks kan je in je carrière ondersteunen bij belemmeringen, zoals autisme, slechthorendheid, A(D)HD, rolstoelgebondenheid, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), fobieën of epilepsie. Je maakt eenmalig en gratis een profiel aan. Daarin geef je onder meer aan welke opleiding en ervaring je hebt, welke talen je spreekt en welke ICT-kennis je hebt. Je cv en andere documentatie, zoals een portfolio, kun je uploaden. Ook kun je - indien van toepassing - je beperking(en) aangeven. Vervolgens kun je heel gericht of juist erg breed naar werk zoeken in de BridgeWorks-database. Een database die iedere dag nieuw werk biedt! Job gevonden? Neem direct contact op met de recruiter! Heb je daar wat ondersteuning bij nodig, dan helpen wij je graag. Uitleg: registreren Registreren Jobs zoeken Recruiter Zoek je een kandidaat voor een functie of een opdracht? Met afstand tot de arbeidsmarkt? Werknemer in loondienst of freelancer? En met support van een professionele organisatie die mogelijke belemmeringen helpt oplossen? Look no further! BridgeWorks biedt een scala aan geselecteerde kandidaten, allen met het niveau mbo, hbo of wo. En met de optie voor persoonlijke ondersteuning achter een paar muiskliks! Je registreert je snel en gemakkelijk voor BridgeWorks. Daarbij kies je een persoonlijke licentie voor toegang tot de database; de code daarvoor krijg je toegestuurd. Zodra je een kandidaat hebt gevonden kun je direct contact met hem/haar opnemen. Mocht de kandidaat ondersteuning nodig hebben - zoals bij autisme - dan kan BridgeWorks die verzorgen. Het is ook mogelijk om BridgeWorks voor jou te laten zoeken (FAST>>search). Alle mogelijkheden vind je op de servicepagina ! Zo Kandidaten zoeken Registreren Uitleg: registreren " BridgeWorks is een mooi platform! Het biedt nieuwe kansen voor werkgevers en werkzoekers, die thuisgebonden zijn of liever vanuit huis werken, om met elkaar in contact te komen. Op deze manier kan vaak onontdekt talent wel worden gevonden. Mocht er extra begeleiding nodig zijn dan biedt BridgeWorks die ook. Een geweldig voorbeeld hoe we samen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt!" ​ Jessica de Ruijter LaNSCO "BridgeWorks biedt Philips een platform om gericht talent met afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken. Bovendien kan zij ondersteuning bieden bij het effectief inzetten van dit talent, bijvoorbeeld bij medewerkers met autisme. ​ BridgeWorks sluit daarbij naadloos aan bij onze SROI-doelstellingen en ons unieke Werkgelegenheidsplan (WGP) dat inmiddels al decennialang bestaat." Frank Visser Philips, HR Benelux "BridgeWorks biedt een mooie verbinding naar de arbeidsmarkt voor mensen die anders door bijvoorbeeld NAH of Long Covid aan de zijlijn blijven staan. Daarnaast biedt ze werkgevers de mogelijkheid om met deze groep mensen in contact te komen. Een uniek platform dat bijdraagt aan inclusief ondernemen. Iedereen doet mee: een belangrijk ideaal van IBN, daar sluit dit initiatief mooi bij aan." Corina Kersten IBN

 • Privacystatement | BridgeWorks

  Privacystatement Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe BridgeWorks omgaat met jouw data. Identiteit De persoonsgegevens worden verwerkt door: BridgeWorks https://www.bridgeworks.company info@bridgeworkscompany.nl Persoonsgegevens BridgeWorks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. BridgeWorks verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: voornaam en achternaam contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer adresgegevens geboortedatum gender opleidingsniveau en opleiding taalkennis ICT-kennis gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden cv beschikbaarheidsperiode voor werkzaamheden functionele mogelijkheden en belastbaarheid re-integratie type uitkering locatiegegevens gegevens over jouw activiteiten op onze website IP-adres overige persoonsgegevens die je verstrekt. Doeleinden BridgeWorks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het onderhouden van contact het bieden van een adequate en efficiënte dienstverlening het beheer van het cliëntenbestand het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning het bieden van begeleiding op maat het bieden van de mogelijkheid een account aan te maken de verbetering van de dienstverlening het rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers facturering marketing de nakoming van wettelijke verplichtingen. Verstrekking aan derden BridgeWorks verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens zouden kunnen benaderen in onze opdracht, zoals leveranciers van tools voor onze database of website, mogen je persoonsgegevens slechts benaderen in hun rol als leverancier. BridgeWorks BV blijft hiervoor verantwoordelijk. Doorgifte van je gegevens buiten de EER Je persoonsgegevens worden niet buiten de EER (Europese Economische Ruimte) verwerkt, met als uitzondering Google-Analytics voor het analyseren van website-bezoeken en, indien van toepassing, LinkedIn. Deze partijen zijn EU-VS Privacy-shield-gecertificeerd zodat zij zich zullen houden aan de Europese Privacywetgeving. Bewaartermijn BridgeWorks BV zal je persoonsgegevens niet langer opslaan dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten i.v.m. wettelijke bewaarplichten wel langer bewaard worden. Beveiliging BridgeWorks neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Profilering Wij maken analyses van de informatie die we verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages. Cookies Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Inzien, wijzigen en verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BridgeWorks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde persoon of organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bridgeworkscompany.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Een handige app hiervoor is "KopieID". We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Klacht Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door BridgeWorks, laat dit dan aan ons weten via info@bridgeworks.company . BridgeWorks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2022. BridgeWorks kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

 • Landing kandidaat | BridgeWorks

  Welkom bij BridgeWorks ! BridgeWorks slaat een brug tussen werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op een unieke wijze: voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt mbo/hbo/wo-niveau indien nodig kan BridgeWorks (intensieve) ondersteuning bieden, waardoor beperkingen zoals autisme in de werkomgeving kunnen worden geminimaliseerd voor zowel werknemers in loondienst als freelancers BridgeWorks start binnekort als satellietorganisatie haar eigen sociale coöperatie: BridgeWorks Social Cooperation. ​ direct registreren Via de button bereik je de kandidaatpagina. Kies daar " Registreer ". Een toelichting vind je bij "Lees vooraf deze introductie". nieuwsbrief Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief! registreer voornaam e-mail Dank voor je inschrijving! verstuur brochure Download hier onze brochure! Brochure BridgeWorks brochure Bel of e-mail BridgeWorks voor alle mogelijkheden! Bel 073 747 00 00 E-mail info@bridgeworkscompany.nl

 • InfoCenter kandidaat | BridgeWorks

  InfoCenter Het InfoCenter is jouw navigator binnen BridgeWorks! Je vindt er onder meer: uitleg over het proces van inschrijven uitleg over jobs en opdrachten vinden verklaring van gebruikte termen tips and tricks voor het benutten van BridgeWorks. Toegelicht inloggen Wanneer je een afgeschermd deel van het platform bezoekt - en je bent nog niet ingelogd - zal BridgeWorks je automatisch het inlogscherm laten zien. Er is dus geen traditionele inlogbutton. ​ wachtwoord kwijt Stuur dan een e-mail naar info@bridgeworkscompany.nl met daarin je voornaam, achternaam, telefoonnummer en (indien van toepassing) de bedrijfsnaam. Stuur de e-mail vanuit het e-mailadres waarmee je in de BirdgeWorks Portal bent geregistreerd. Verklarende woordenlijst Banenafspraak meer... Een Indicatie banenafspraak is een verklaring die je van UWV krijgt, als zij na een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen vaststellen dat je niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen. Heb je een Indicatie banenafspraak? Dan val je onder de doelgroep van de banenafspraak en plaatst het UWV je in het doelgroepregister. Dynamisch handelen meer... Wat zijn de mogelijkheden rondom bijvoorbeeld schroef- en wringbewegingen met hand en arm? SROI meer... Social Return On Investment – hiermee kunnen opdrachtgevers bij het gunnen van projecten die opdrachtnemers voorrang geven, die tijdens een opdracht ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Spoor 1 meer... Re-integratie 1e spoor is het begeleiden van een zieke werknemer bij het hervatten van eigen of ander werk bij de huidige werkgever. Eerst wordt bekeken of de werknemer bij ziekte kan terugkeren in de eigen functie. Mocht dit niet lukken dan wordt gekeken naar een andere functie. Statische houdingen meer... Dit gaat over de houding waarin wordt gewerkt, zoals (stil)zitten, geknield werken of het hoofd in een bepaalde houding hebben gedurende het werk. Beschikbaarheid meer... Hoeveel uur kun je werken? Het gaat hierbij om beperkingen ten aanzien van het aantal uren per week, het aantal uren per dag en perioden van het etmaal. FML meer... Functionele Mogelijkheden Lijst. Ongeveer gelijk aan het IZP (Inzetbaarheidsprofiel). Veelgebruikt instrument om de belastbaarheid van werknemers vast te stellen, opgesteld door de verzekeringsarts of bedrijfsarts. De arts onderzoekt de werknemer op verschillende beoordelingspunten vanuit een zogenaamde normaalwaarde. De normaalwaarde geeft aan wat de 'gemiddelde Nederlander' tussen de 16 en 65 jaar zou moeten kunnen. Een FML bevat geen medische gegevens en wordt ook wel een belastbaarheidsprofiel genoemd. De belastbaarheid wordt bepaald aan de hand van 6 categorieën: 1) Persoonlijk functioneren: kan de werknemer bijvoorbeeld zelf een taak uitvoeren en wat is de hoogte van het handelingstempo in het uitvoeren van deze taak? 2) Sociaal functioneren: hoe goed kan een werknemer bijvoorbeeld omgaan met conflicten en kan hij of zij samenwerken? 3) Statische houdingen: wat zijn de mogelijkheden van de werknemer bijvoorbeeld bij geknield werken of het hoofd in een bepaalde houding hebben gedurende het werk? 4) Werktijden: hoeveel uur kan een werknemer werken? Het gaat hierbij om beperkingen ten aanzien van het aantal uren per week, het aantal uren per dag en perioden van het etmaal. 5) Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen / normaal toelaatbare arbeidsomstandigheden. 6) Dynamische handelingen: wat zijn de mogelijkheden van de werknemer rondom bijvoorbeeld schroef- en wringbewegingen met hand en arm. Sociaal functioneren meer... Dit betreft o.a. de mate waarin een werknemer kan communiceren, kan omgaan met conflicten en of hij voldoende goed kan samenwerken. Spoor 2 meer... Indien de werknemer niet kan re-integreren bij de eigen de werkgever dient er gezocht te worden naar passend werk bij een andere werkgever. Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever, die ook voor betaling hiervan dient zorg te dragen. Het 2e spoor wordt op zijn vroegst na de 8e week en en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid ingezet. Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Taalniveau meer... Het niveau dat je in een vreemde taal hebt, kun je aangeven met de indeling van de Raad van Europa: Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Die onderscheidt zes taalniveaus: van A1 (laag) tot C2 (hoog). Het gaat bij deze niveaus om vijf vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Een paar voorbeelden: anderstaligen die Nederlands leren als vreemde taal (NT2), hebben in Nederland B1-niveau nodig om een beroepsopleiding of mbo-opleiding te volgen. Het vwo-eindniveau voor Engels, Frans, Duits en Spaans gaat uit van B2-niveau. Doelgroepregister meer... UWV beheert dit register van personen met een arbeidsbeperking. Zij hebben door ziekte of een handicap moeite met het vinden van werk, vaak omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat zij extra banen voor deze groep gaan creëren. Persoonlijk functioneren meer... Deze rubriek gaat over hersencapaciteiten zoals het voldoende lang vasthouden of verdelen van aandacht bij het uitvoeren van werkzaamheden. Sociale coöperatie meer... Een sociale coöperatie is een organisatie van burgers met lage inkomens gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. De sociale coöperatie bestaat uit een groepje mensen met een uitkering die samen een bedrijf opzetten. Door de samenwerking kun je elkaar versterken, samen inkopen en samen opdrachten uitvoeren. Je kunt elkaar ook helpen met boekhouding, marketing en het werven van nieuwe klanten. Als het nodig is neemt de coöperatie bepaalde taken op zich. Spoor 3 meer... Als een werknemer na twee jaar nog ziek is volgt een WIA-beoordeling bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook gedurende deze uitkeringsperiode na 2 jaar ziekte gelden re-integratieverplichtingen voor de periode van maximaal 10 jaar (bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn). Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie 3e spoor. WAZ meer... De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) was tussen 1998 en 1 augustus 2004 een verplichte Nederlandse verzekering die ondernemers het recht op een uitkering op het niveau van (maximaal) 70% van het minimumloon gaf als een zelfstandige of ondernemer arbeidsongeschikt werd. Uitlegpagina's Introductie Zoeken

 • Downloads | BridgeWorks

  Downloads meer... De onderstaande brochures zijn identiek, uitgezonderd de screenshots van de applicatie. Rechtermuisklik op de afbeelding en download de file (pdf). Of klik op de afbeelding waardoor de brochure in een nieuw venster opent; dit gaat echter langzamer. Brochure BridgeWorks brochure Brochure incl. screenshots BridgeWorks brochure incl. screenshots

 • InfoCenter Introductie kandidaat | BridgeWorks

  Introductie registratie kandidaat Op deze introductiepagina vind je nadere informatie over de inschrijving bij BridgeWorks. Schrijf je uitsluitend in als je serieus op zoek bent naar een baan of opdracht en je een opleiding op minimaal mbo-niveau hebt. ​ te verstrekken informatie Bij het invullen van je gegevens zul je merken dat je weinig verplichte velden tegenkomt. Alleen jij bepaalt welke informatie je wilt verstrekken en welke gegevens voor jou relevant zijn om een job te vinden. Het is wel belangrijk om alle informatie die je wilt/kunt delen in te vullen, omdat dit je kansen op een job aanzienlijk vergroot; recruiters zijn vanzelfsprekend gericht op zo volledig mogelijke en betrouwbare gegevens! privacy Jouw gegevens zijn te raadplegen door recruiters die zijn geautoriseerd voor het gebruik van de BridgeWorks-database om kandidaten voor hun jobs te kunnen vinden. BridgeWorks heeft ook toegang tot je gegevens, maar gebruikt deze uitsluitend indien noodzakelijk voor de dienstverlening aan jou. ​ Technisch gezien zouden sommige partners van BridgeWorks - zoals leveranciers van databaseprogrammatuur - ook data kunnen inzien. BridgeWorks heeft dit echter contractueel uitgesloten. Het aanpassen van jouw gegevens kan alleen door jouzelf worden gedaan; met als enige uitzondering BridgeWorks, op een strikte need-to basis. platform support (HELP) Het BridgeWorks Platform biedt hulp als er iets niet duidelijk is. Informatie daarover vind je op de HELP-pagina (de HELP-button vind je bovenin de site). kosten Het regulier gebruik van BridgeWorks is voor kandidaten die zich voor 1 augustus 2023 inschrijven volledig gratis. Alleen wanneer je specifieke aanvullende diensten aanvraagt kunnen daar mogelijk kosten aan verbonden zijn. Dit wordt dan echter altijd expliciet aangegeven en alleen als je akkoord hierop geeft is het mogelijk deze dienstverlening te starten. De praktijk leert dat zelfs deze - relatief zeldzame - kosten vaak ook door de recruiters worden gedragen zodat jij daar niets van merkt. begeleiding BridgeWorks kan persoonlijke ondersteuning bieden bij het solliciteren en/of het uitoefenen van functies. Er zijn daarin verschillende niveaus: 1 basis en 2 intensief. Voorbeeld van ondersteuning bij autisme 1 basis Wekelijks of tweewekelijks een bespreking met jouw coach over o.a. sollicitatietips op maat, algemene organisatie van het werk, omgaan met autisme op het werk, communicatie met werkgever, oplossen van werkissues, omgaan met veranderingen en praktische tips. 2 intensief Tijdelijk iedere twee dagen contact met je coach. Je coach helpt je in detail met plannen, je werkomgeving, je werkplek, bespreekt mo gelijke aanpassingen met je werkgever en is snel beschikbaar voor persoonlijke (werk)ondersteuning. vooraf contact Uiteraard is het mogelijk om voor inschrijving eerst nog contact te hebben met BridgeWorks. Stuur bv. even een terugbelverzoek of een e-mail, dan komen we daar zo snel mogelijk op terug. ​ na je inschrijving Zorg ervoor dat je gegevens up-to-date blijven! Registreren

 • Contact | BridgeWorks

  Contact E-mail info@bridgeworks company.nl System chat Bel 073 747 00 00 Bel mij! openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur (uitgezonderd NL feestdagen) Vergeet je niet te abonneren op onze nieuwsbrief: recruiter-editie of kandidaat-editie !

 • wijzig profiel | BridgeWorks

  Kandidaat - wijzig profiel Via deze pagina heb je toegang tot jouw gegevens uit je profiel. ​ Middels één van de onderstaande knoppen heb je direct toegang tot de pagina met de daarbij genoemde velden. Wijzig mijn data 1 contactgegevens LinkedIn-link foto profielinformatie password Wijzig mijn data 3 beperkingen re-integratie diversen ​ ​ Wijzig mijn data 2 opleiding en competenties ervaring bijlagen (cv en overig) Wijzig mijn data 4 ICT-kennis ​

 • BridgeWorks Social Corporation

  BridgeWorks Social Cooperation BridgeWorks Social Cooperation is de eigen sociale coöperatie van BridgeWorks. Een sociale coöperatie biedt personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (extra) mogelijkheid om te gaan werken. Niet als medewerker in loondienst of als zzp-er, maar als zelfstandig ondernemer binnen een sociale coöperatie. ​ Het grote voordeel van deze constructie is dat personen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun eigen onderneming kunnen opstarten, zonder dat de uitkering die ze hebben wordt stopgezet. Daarnaast zorgt de sociale coöperatie voor begeleiding. Zo kan men zonder verlies van financiële zekerheid en met ondersteuning aan het zelfstandig ondernemersschap werken. Daarnaast kunnen de verschillende leden van de sociale coöperatie elkaar ondersteunen, bijv. op het gebied van marketing, juridische zaken of ICT. ​

bottom of page