top of page

Privacystatement

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe BridgeWorks omgaat met jouw data. 


Identiteit
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
BridgeWorks

https://www.bridgeworks.company
info@bridgeworkscompany.nl


Persoonsgegevens
BridgeWorks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

BridgeWorks verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam

 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

 • adresgegevens

 • geboortedatum

 • gender

 • opleidingsniveau en opleiding

 • taalkennis

 • ICT-kennis

 • gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden

 • cv

 • beschikbaarheidsperiode voor werkzaamheden

 • functionele mogelijkheden en belastbaarheid

 • re-integratie

 • type uitkering

 • locatiegegevens

 • gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • IP-adres

 • overige persoonsgegevens die je verstrekt.

 

Doeleinden
BridgeWorks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het onderhouden van contact

 • het bieden van een adequate en efficiënte dienstverlening

 • het beheer van het cliëntenbestand

 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

 • het bieden van begeleiding op maat

 • het bieden van de mogelijkheid een account aan te maken

 • de verbetering van de dienstverlening

 • het rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers

 • facturering

 • marketing

 • de nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Verstrekking aan derden

BridgeWorks verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens zouden kunnen benaderen in onze opdracht, zoals leveranciers van tools voor onze database of website, mogen je persoonsgegevens slechts benaderen in hun rol als leverancier. BridgeWorks BV blijft hiervoor verantwoordelijk.


Doorgifte van je gegevens buiten de EER
Je persoonsgegevens worden niet buiten de EER (Europese Economische Ruimte) verwerkt, met als uitzondering Google-Analytics voor het analyseren van website-bezoeken en, indien van toepassing, LinkedIn. Deze partijen zijn EU-VS Privacy-shield-gecertificeerd zodat zij zich zullen houden aan de Europese Privacywetgeving.

Bewaartermijn
BridgeWorks BV zal je persoonsgegevens niet langer opslaan dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten i.v.m. wettelijke bewaarplichten wel langer bewaard worden.

Beveiliging

BridgeWorks neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Profilering
Wij maken analyses van de informatie die we verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.

Inzien, wijzigen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BridgeWorks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde persoon of organisatie te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bridgeworkscompany.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Een handige app hiervoor is "KopieID". We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Klacht

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door BridgeWorks, laat dit dan aan ons weten via info@bridgeworks.company.

 

BridgeWorks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2022. BridgeWorks kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

bottom of page